วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 โดยมีพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจาก นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนางปรียนันท์ กุลเจริญเดชภิรัตนมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี, นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้สนับสนุนการจัดงาน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยมีดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้ประกอบการค้า ชมรม สมาคมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ ลานกังสดาลย์ปาร์ค ......... โดยงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ จัดขึ้นวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ มีร้านค้ากว่า100 ร้าน 100 เมนู ร่วมออกร้าน ขอเชิญมาร่วม ช๊อป ชม ชิม กันได้ ณ ลานกังสดาลย์ปาร์ค