เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ปราสาททองเกมส์" โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง โดยมี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง