เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดงานทำบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานทำบุญครั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานทำบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี