เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการดำเนินการทางวินัยและละเมิดฯ รุ่นที่ 5 จำนวน 61 คน มาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "เทคนิคและกลยุทธ์การปฏิบัติงานวินัยและละเมิดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายสมชาติ เจริญผล นิติการชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ เทคนิคและกลยุทธ์การปฏิบัติงานวินัยและละเมิดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี