เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พาสมาชิกสภาและข้าราชการและพนักงาน อบต.โนนแดง มาเพื่อศึกษาดูงานการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี