เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 มี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล กาละพงษ์ หัวหน้างานกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี , นายมนเฑียร สุทธิภัทรพงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี , นายวิชา ล้ำเลิศ นายกสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี และนายวรุฒน์ เรืองจันทร์ ผู้จัดการส่วนฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 20 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-18 ก.พ. 63 นี้ ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค โดยภายในงานมีการสาธิตชิมอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมขายในงานมหกรรมอาหารอร่อยฯ การแสดงชุดเที่ยวชิม ชม ชาติพันธุ์สุพรรณบุรี จากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส การแสดงไฮไลท์ของการแถลงข่าว โดยได้รับเกี่ยรติจากนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นายมณเฑียร สุทธิภัทรพงศ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ร่วมสาธิตทำลาบปลาม้าแดดเดียว ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี