เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสด 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดงานทำบุญตลาดสด 3 โดยมี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ พ่อค้า - แม่ค้า ร่วมงานทำบุญฯ ดังกล่าว ณ ตลาดสด 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี