เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 ทุกฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันแถลงข่าวฯและงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ" ครั้งที่่ 20 ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี