เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร. ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คุณเรือง น้ำค้าง ประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่