เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2563 ในครั้งนี้ ณ วัดหอยโข่ง