เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนี้ ร่วมแจกของขวัญให้กับเด็ก ในงานมีกิจกรรมของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ของแจกของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมงาน และกิจกรรมตามซุ้มอีกมากมาย ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส) จังหวัดสุพรรณบุรี