เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ไปพูดคุยและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน ท. 2 วัดปราสาททอง และแจกถุงผ้ารณรงค์เลิก ลด งดใช้ถุงหูหิ้ว ซึ่งทางโรงเรียน ท. 2 วัดปราสาททองได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนฯ ครั้งนี้ เพื่อรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน ท. 2 วัดปราสาททอง