เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะกรรมการองค์พระเจดีย์ยอดเหล็ก ได้จัดงานปิดทองประจำปีองค์พระเจดีย์ยอดเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานทำบุญปิดทององค์พระเจดีย์ยอดเหล็กในครั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีทำบุญปิดทองและห่มผ้าองค์พระเจดีย์ยอดเหล็กในครั้งนี้ ณ องค์พระเจดีย์ยอดเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี