เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกและควบคุม ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อจัดทำแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณฯ สำหรับการจัดงาน "มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ" ครั้งที่่ 20 ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี