เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมและสิ่งของจาก นายคารม คูรัตน์ อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี คนที่ 19 ได้นำพัดลมและสิ่งของมามอบให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต่อไป