เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 น. ณ ลานโพธิ์ข้างพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี