เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นำคณะกรรมการชุมชน "โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกองค์กรชุมชน" ร่วมศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ เทศบาลเมืองตาก