เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นางนงเยาว์ นิยมพันธุ์ รองประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพ(รักษาราชการแทนประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพ) มอบหมายให้ ดร.ปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมชมรมปั่นเพื่อสุขภาพ เพื่อกำหนดและเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 84 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี