เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิก องค์กรชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายภาคภูมิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักสูตร การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน และไปศึกษาดูงานจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี