เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกัน จัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนอาทิวราห์ (เณรแก้วฝั่งตะวันตก) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันนี้เป็นพิธีปิดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนอาทิวราห์ ได้มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การแสดงของเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในแต่ละเวที จำนวน 4 เวทีการแสดง การออกร้าน สินค้าต่าง ๆ ตลอดงาน ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานแจกใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในกิจกรรมการวาดภาพ และแจกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนอาทิวราห์ และได้ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ณ ถนนอาทิวราห์ (เณรแก้วฝั่งตะวันตก) จังหวัดสุพรรณบุรี