เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไตรมาส 1/2563 ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้มีการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุและชมรมต่าง ๆ และมี นายวีรชัย ปิยะเขต อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิผู้สูงอายุ เรียนรู้ได้ ใจเป็นสุข" ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี