เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกัญญาพัฒน์ วัขรเสวี ประธาน อปพร.เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารกิจการ อปพร.ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี