เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายภานพ ศิริณสาร นักพูดอิสระมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี