เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ถนนสายหลักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี