เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาคมช่างแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน 45 คน เพื่อขอรับฟังในการบรรยายในหัวข้อ "เรื่องประวัติความเป็นมาของสมาคมเสริมสวย" ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี