เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จัดการประชุมผู้ปกครอง และรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยมี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน