เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้รับเกียรติจากนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี