เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชน และอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยท่าน ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี(แห่งใหม่)