เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกสมาคมแผงลอยสุพรรณบุรี และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารสุพรรณบุรี ด้วยทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี ได้ดำเนินโครงการถนนคนเดินเมืองเหน่อ และถนนอาหารเมืองสุพรรณ ภายใต้โครงการ "ถนนสายเศรษฐกิจ สู่วัฒนธรรม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สรุปผลดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี