...ลอยกระทงสร้างสรรค์ ปลอดโฟมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ... ..... เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงและร่วมลอยกระทง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยประกวดหนูน้อยนพมาศ "คุณเปรมจูงแม่พลอยมาลอยกระทง" การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ...... โดยบรรยากาศการลอยกระทงของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่สะพานวัดพระรูปไปจนถึงสะพานอาชาสีหมอก ประชาชนพร้อมใจกันสวมชุดผ้าไทย มาร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และร่วมใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ และลดปริมาณกระทง โดยลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำท่าจีนเพื่อเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง และเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อม น่าอยู่ น่าเที่ยว ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม"