เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดงานพิธีวางพวงมาลาทหารอาสา ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยมีครูปุญญารัตน์ ชาครีรัตน ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อ่านคำจารึกในแผ่นศิลาอนุสาวรีย์รองอำมาตย์โทนิ่ม ชาครีรัตน์ , น.ส.ชนม์นกานต์ ชาครีรัตน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อ่านประวัติรองอำมาตย์โทนิ่ม ชาครีรัตน์ ได้รับเกียรติจากพันเอก ดร.เจนวิทย์ เลิศอารยกุล สัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาทหารอาสา ประธานกล่าวสดุดีทหารอาสาและร่วมวางพวงมาลาครั้งนี้ด้วย ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร