เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่สะพานวัดพระรูปถึงสะพานอาชาสีหมอก