เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2562 ได้รับเกียรติจากนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมและรับมอบเกียรติบัตรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ร้อยละ 60) ในโครงการ การจัดขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมขุนแผน ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี