เมื่อวัน 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี