วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับโล่ห์รางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ด้านส่งเสริมสันติสุขและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมีทั้งหมด 71 อปท. ที่ได้เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ฯครั้งนี้ จากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ UNESCAP (องค์การสหประชาชาติ)