เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี