เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2562 เวลา 19.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีลอยกระทงเจ เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562 ณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้ถือศีลกินเจนำกระทงมาเข้าร่วมพิธี เพื่อปล่อยลอยลงสู่แม่น้ำท่าจีน เป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีลอยกระทงของเทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเจถือว่าเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และเป็นการสักการบูชาขอพรจากองค์เทพทั้ง 9 พร้อมทั้งเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว