วันที่ 5 ตุลาคมพ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานงานทำบุญฉลองอาคารวิปัสสนาภาวนา โดยมี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ อาคารวิปัสสนาภาวนา วัดไชนาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี