เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ "UCI TRACK ASIA CUP 2019" ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่นานาชาติ ในครั้งนี้ มีคณะนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน และได้มีพิธีมอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่นานาชาติ และได้รับมอบโล่ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันฯในครั้งนี้ด้วย ณ สนามเวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี