เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานต่าง ๆ ที่จะมีในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี