เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปดูสถานที่เพื่อทำ MOU ในการทำอุทยานการเรียนรู้ กับสำนักงานบริการและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) โดยทำห้องสมุดให้กับประชาชน และตั้งศูนย์ระบบบริหารด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ด้านต่าง ๆ ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร) จังหวัดสุพรรณบุรี