โรงเจเช็งเฮียงตั๊ว สุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมบุญ บริจาคทรัพย์ สร้างพระโพฺธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมและจัดเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 8 ตุลาคม 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกินเจและบริจาคทรัพย์ให้กับโรงเจเช็งเฮียงตั๊ว ดังกล่าวฯ ณ โรงเจเช็งเฮียงตั๊วสุพรรณบุรี