เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ครู ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส พร้อมด้วย ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีมอบมาลัยกร แด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมรดน้ำและมอบของขวัญแก่ครูที่เกษียณอายุราชการของ ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูขวัญใจ มั่นคง ครูชำนาญการพิเศษ , คุณครูพรรัตน์ มนต์ประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษและคุณครูทัศนีย์ สรรพมงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส