เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สมาชิกชมรม ส.ส.ช. ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ชุมชนวัดไชนาวาส เพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมกับแจกทรายอะเบทให้กับหน่วยงานราชการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป นำไปโรยตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกต่อไป