เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาคลองเณรแก้ว (บริเวณโรงแรมสองพันบุรี) เป็นกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว ณ ถนนเณรแก้ว (บริเวณโรงแรมสองพันบุรี)