เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุพรรณี ฉายาบุตร หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และ ดร.ธนภณ วัฒนกุล นักวิจัยหลักโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกลไกความร่วมมือของภาคประชาสังคม ศิลปินหรือชุมชน และสถาบันการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดงานโครงการถนนสายเศรษฐกิจ สู่วัฒนธรรมชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อ "ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์" พร้อมคณะได้มาเยี่ยมชมงาน "ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์"ดังกล่าว ซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดงานเป็นสัปดาห์ที่สามในค่ำคืนนี้มีการแสดงของนักเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จำนวน 12 ชุดการแสดง ณ เวทีการแสดงถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์