เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบาลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี