เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประโยชน์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี