เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจราจร เพื่อกำหนดเส้นทางการจราจรในงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และงานทิ้งกระจาด ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี