เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพร้อมด้วยทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดงานทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 แถลงข่าวงานทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 18-29 สิงหาคม 2562 นี้ โดยส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งนี้ด้วย ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี